Muwaadin,

Haddii aad hayso wax su'aalo ah, cabashooyin ama cabasho ah oo ku saabsan Barnaamijka Baxnaano, waxaad buuxin kartaa foomka soo socda ee cabashada ama foomka cabashada shaqaalaha. Ama waxaad kala xiriiri kartaa Xarunta Caawinta lambarka taleefanka 4477 laga bilaabo Sabtida ilaa Khamiista inta udhaxeysa 8:00 AM iyo 5:00 PM.